حقیقتاً هم شهدای شما، هم خانواده‌ها، ‌پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگی بر گردن همه‌ی ملت ایران دارند. این شهدا امتیازاتی دارند؛ یکی این است که اینها از حریم اهل بیت در عراق و سوریه دفاع کردند و در این راه به شهادت رسیدند...
صفحه اصلی » شهدای مدافع حرم » "لشگر فاطمیون"

شهید سید جواد سجادی ـ فارس

شهید نجیب الله مرادی ـ فارس

شهید جاوید یوسفی ـ فارس

شهید خانعلی یوسفی ـ فارس

شهید سید طاهر حسینی ـ سمنان

شهید علی رضا توسلی ـ خراسان رضوی

شهید رضا اسماعیلی ـ خراسان رضوی

شهید حسن مرادی ـ اصفهان

شهید سید اسد الله کمالی – اصفهان