تصاویر تشییع ۸ شهید مدافع حرم – ۹۵/۰۲/۱۳

IMG_8346