حقیقتاً هم شهدای شما، هم خانواده‌ها، ‌پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگی بر گردن همه‌ی ملت ایران دارند. این شهدا امتیازاتی دارند؛ یکی این است که اینها از حریم اهل بیت در عراق و سوریه دفاع کردند و در این راه به شهادت رسیدند...
گستره شهدای مدافع حرم در سطح کشور
تعداد شهدای ثبت شده در سامانه : ۷۳
آخرین مطالب
  • تصاویر تشییع ۲ شهید مدافع حرم ـ ۹۵/۱۰/۲۹
  • تشییع ۲ شهید مدافع حرم ـ ۹۵/۱۰/۲۹
  • شهید مهرداد قاجاری ـ فارس
  • شهید محمد مسرور ـ فارس
  • شهید محمد کاظم توفیقی ـ فارس
  • شهید محسن ماندنی ـ فارس
  • شهید علی جوکار ـ فارس
  • شهید عسکر زمانی ـ فارس
  • شهید صفدر حیدری ـ فارس
  • هوای این روزای من ـ مداح نوجوان